Margareth Sandström och Peter de Wit blev pionjärer för en ny smyckeutveckling i Sverige på 1970-talet, både genom sina egna verk och genom att förmedla vad som hände internationellt. Bådas arbeten har en estetisk kraft som gör dem tidlösa. Trots att de arbetat tillsammans i över fyrtio år har var och en behållit sin särart. Peter de Wits intellektuellt skarpa och abstrakta formvärld är diametralt motsatt Margareth Sandströms ofta organiska formspråk. Om han söker sin inspiration i geometrin, söker hon sin i naturen. Margareth och Peters arbeten visas på en rad museer och utställningar och köps av samlare runt om i världen.